Lilac

Hanoian (╹◡╹)♡ Tuổi thật 25 nhưng tâm hồn mới 18. Lên Tinder nhưng k muốn ng quen nhận ra, you know 🙂 Bên ngoài k đến nỗi và thực sự cần tìm người nói chuyện mặn mòi 🙂

Lêuu

“Gậy sắt và gậy gỗ đập vào đầu cậu thì cái gì đau nhất?” “Đương nhiên là đầu đau nhất rồi.” – “Sai, tim tớ đau nhất.”