Ly ly

Đừng quẹt phải với e khi muốn tìm fwb hay ons vì mình k cùng mục đích. Em nhã nhặn, đứng đắn và lịch sự. Tìm một người bạn chia sẻ với nhau cs hàng ngày

Lien Le

“Sweet face, kind heart and twisted sense of humor” Big big cat person. I love spending quality time to myself and my loves one. I do enjoy reading Reddit & Quora and have random thoughts sometimes