Nan

”– Thuần hóa có nghĩa là gì? – Nó có nghĩa là ‘tạo mối ràng buộc…’ – Tạo mối ràng buộc? – Đối với tớ bây giờ, cậu vẫn chỉ là một cậu bé như trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì tớ. Đối với … Đọc tiếp