Hebe

Mối quan hệ Tiền – Tình có khi lại dễ Anh cho em nhiều tiền Em cho anh nhiều tình cảm Diễn vai yêu anh nhưng vẫn để anh tự do Mà điều đó không phải chỉ là anh có tiền là được. Anh còn phải đúng gu em đã haha