Thuỳ Ruby

Sẽ đến một ngày rồi sẽ có người hiểu được sự cô đơn của Bạn, mặc dù nhìn bạn có vẻ k phải kiểu người đó. Sẽ đến 1 ngày, có người muốn biết về những điều bạn đã trải qua. Và sẽ có 1 ngày, bạn tự nguyện dừng lại những cuộc vui dang … Đọc tiếp