AD

Hi , Im Vietnamese . Im single but not for u , using Tinders b/c of my curious =)))))))) be friend is okie ? If you are a cat lover , you would swipe me left cuz Iam really afraid of them 😂😂😂😂😂. I dont like sports, but I prefer surfing , trekking , hiking, … Đọc tiếp

Giao Tran

“Ôm một quyển sách hay, nếp mình vào góc phòng, bỏ thế giới lại phía sau…”. Mình, cô gái nhỏ thích xê dịch, đọc sách đang tìm một người bạn đồng hành đúng nghĩa để học hỏi và cùng phát triển. Vì mình không muốn tốn thời gian vào các câu chuyện vô bổ nên … Đọc tiếp