còi

Chị không thể biến mùa hạ thành đông nhưng chị có thể biến em thành phi công của chị.

Viết một bình luận